Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced searchVi ste tu: Home page > KULTURA IN TURIZEM > MUZEJ


statua

KRAJEVNI MESTNI MUZEJ

Zbirka »Canciani«, restavrirani habsburški odloki, tihe vitrine z »limited editions« Vina miru. Pričevanja neobičajnega muzeja, v katerem delo, zemlja in trta postanejo umetnost

Nastanek

Krajevni mestni muzej so v Krminu odprli 18. maja 2002; zaenkrat ga sestavljata dva oddelka. Eden je namenjen stalni razstavi kiparja Alfonsa Cancianija, drugi pa je namenjen občasnim ogledom. V načrtu je oblikovanje ustreznih prostorov za organsko namestitev zgodovinskega gradiva in obravnavo krajevne vinske proizvodnje, po kateri je krminski okoliš znan daleč po svetu. Muzej je nameščen v krilo Palače Locatelli, ki so jo zgradili v 18. stoletju in gleda na očarljiv Trg 24. maja; dve stoletji je palača bila v lasti pomembne rodbine krajevnih baronov. Sedaj ima v njej svoje prostore krminsko županstvo.

Do Krajevnega Muzeja pridemo s prečkanjem notranjega vrta, ki še ohranja za 'italijanske vrtove' značilne poteze. Prostori se členijo v dve nadstropji: pritličje je namenjeno občasnim razstavam. Prav tako je v pritličju razstavljena sicer skromna, a pomembna zbirka odlomkov srednjeveških fresk, ki so jih pred kratkim odkrili med ostalinami cerkve sv. Antona, v bližini Trga Svobode. Kdor želi spoznati tudi ostale vidike krajevnega umetniškega in krajinskega premoženja, najde v Muzeju računalnik s programom Macintosh, ki omogoča pregled obsežnega seznama posnetkov in kratkih opisov, ki ga bodo virtualno popeljale na ogled Krmina in njegove okolice.

Stalno razstavljen muzejski oddelek v prvem nadstropju gosti kiparska dela, ki jih je izdelal Alfonso Canciani (1863 – 1955), rojen v bližnjem Bračanu; kasneje je postal upoštevan kipar na Klimtovem Dunaju po nekoliko zabrisanem obdobju začetniškega kamnoseštva. Umetniška dela je Muzeju darovala leta 1993 hči Nerina (1909 – 1995); mestu je darovala nekaj kipov, ki zadovoljivo predstavljajo celoten lok očetove umetniške poti, od Utrujenega delavca (1890), ki mu je omogočil, da je bil sprejet v Kiparsko šolo na sloviti dunajski Umetniški akademiji, do Metalca kamenja (1894), katerega odlitek je bil nedavno postavljen na trg pred županstvom. Na ogledu so tudi portreti iz dunajskih let in na koncu dela, ki jih je zasnoval v letih  1920 – 1949, ko je živel in ustvarjal v Trstu. Najmogočnejše delo, osnutek za Dantejev spomenik (1896), s katerim je sodeloval na Beneškem bienalu leta 1899 in je bil nagrajen na Dunajski secesiji (1900), je na ogled v kapeli Palače Locatelli, v katero je dostop z druge vrtne strani.

Glede na izrazito nagnjenost krminskega okoliša do vinogradništva in vina je del prostorov Mestnega krajevnega muzeja namenjen prikazu celovitega zaporedja primerkov steklenic Vina miru, ki jih je Krminska vinarska klet polnila od začetka svoje pobude vključno z ustvarjalnim doprinosom velikih sodobnih umetnikov, med katerimi so tudi Musič, Baj, Fiume itd.