Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced search

Flora na Krminski gori

Rastlinska sestava na Krminski gori se na splošno ne razlikuje od tiste, ki jo srečamo drugod v Brdih. Gozdne površine, med katere prištevamo žive meje, majhna jedra dreves in grmovja ter robidovje, pokrivajo precejšne predele Krminske gore. Značilne so po prisotnosti naslednjih vrst:

  • hrastov gozd (prevladuje Quercus pubescens)
  • vresje (Calunna vulgaris)
  • kostanjev gozd (Castanea sativa) z vmesnimi posameznimi visokimi hrasti (Quercus petraia)
  • robinijeva gošča s pomembno prisotnostjo avtohtonih vrst in trav
  • žive meje in omejene skupine dreves z grmovnicami in prevlado avtohtonih dreves in grmovja
  • ledine z robidovjem (Rubus ulmifolius)
  • površine s spontanim rastlinjem in prevlado dreves ter prekinitvami, ki jih je povzročil človek z naseljevanjem
  • osamela velika drevesa