Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced searchVi ste tu: Home page > Ozemlje > Naravni viri > Gozd


Gozd

legna
legna

Gozd je nekoč zagotavljal, podobno kot vse ostale neobdelane površine, možnost lova in nabiranja divjih sadežev. Poleg tega pa je bil vir za pridobivanje zelo pomembne surovine v časih, ko so bile iz lesa kmečke hiše in gospodarska poslopja, pohištvo in posoda, skrinje za hrambo žitaric in posoda za vretje in hrambo vin, plotovi za zamejitev površin ali v obrambne namene, vozovi in ladje.
Les je omogočal tudi ogrevanje v zaprtih prostorih in je razvoj trgovine s predmeti umetniške obrti.
Sicer pa so suhe lesene drogove uporabljali tudi v vinogradih, čeprav so po vsej Furlaniji zaradi kroničnega pomanjkanja lesa varčevali z njim in so trte raje naslanjali na drevesa. Krminsko krajino so od nekdaj opredeljevali gozdovi. Če je tod gozd že za časa Rimljanov določal zaključek obdelanih površin, je predstavljal tudi območje, katerega tal se človek ni dotaknil za svoje prehrambene potrebe in so ostajala prostor gozdnih božanstev.
Obstajajo dokazi v obliki glinastih in marmornatih predmetov o obstoju templja, ki je bil posvečen vodnim boginjam in je stal na pobočju Krminske gore. Tudi ti predmeti so iz obdobja Rimljanov.
Kdor hodi dandanes po stezah, ki prečkajo vzpetine za Krminom, si navadno ogleduje okolje, živalske stečine in ptice, iz značilnosti drevesnih krošenj pa lahko sklepa o kakovosti tal. Kostanji na primer uspevajo bolje na peščenjakih, medtem ko imajo hrasti raje opoko. Vsekakor pa senca, ki jo ustvarjajo gosto posejana drevesa, in gozdna vlaga razpršita obiskovalčevo pozornost; četudi ne prebujajo v vseh domišljije o vodnih deklicah in vilah pa vseeno sporočajo, da je to kraljestvo rastlin in živali. Za hrbtom vsakega dvonogega obiskovalca se robidovje nemudoma zopet zapre, medtem ko se zdi, da ne bodo koraki pustili nobene sledi na odpadlem listju ali na grudi, ki so jo razorali divji prašiči.