Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced searchVi ste tu: Home page > Ozemlje > Naravni viri > Travniki


Travniki

prati
prati

V Srednjem veku so na Krminskem namenjali pridobivanju krme površine, ki so se dvigovale nad ravnino med Bornjanom in Medejo ob toku hudournika Birše, seveda Prevalo, kotlino, ki leži obkrožena od gričev za Krminom in je bila v preteklosti prekrita z mlakami, in seveda neposredno bližino naseljenega središča na območju, ki mu pravijo Pradis (slovensko Pradež), kar v furlanščini pomeni prav travniki. V bližini je kraj Subida, katerega ime izvira iz latinskega 'subsaeciva'. V času Rimljanov so s tem imenom opredeljevali manjšo površino tal, ki je navadno ležala v bližini 'centurie', to se pravi tiste obdelane površine, ki je bila kvadratasto zamejena s potmi in namakalnimi kanali na 'centurije'. Krmin je tedaj ležal na robu oglejske porazdelitve poljedelskih površin, ki se je prekinjala ob prvih vzpetinah. Prav ograjene površine ob robu obdelanih zemljišč, v vlažnih kotlinah in po bregovih potokov in rek so bile stalno namenjene travnikom. Na njih niso prosto pasli živine in so jih gnojili, vsi pa so se tudi zavzemali, da bi jih posedovali, ker so nudile prepotrebno krmo.
Skupni porabi so bila namenjena obdelana polja po žetvi kot tudi ozka neobdelana zemljišča ob robu vasi. Njihova uporaba je pogosto povzročala spore med samimi vaščani ter med slednjimi in prebivalci sosednih naselij: sveža trava in seno sta bila namreč redka vrsta živalske prehrane.