Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced search

DOSTOP DO MEDMREŽJA

ACCESSO A INTERNET

Contatti

sede: via matteotti, 77
telefono: 0481/61451
e.mail: biblioteca@com-cormons.regione.fvg.it
sito web:  bibliogo.ccm.it

Nameni službe

Knjižnica priznava korist pridobivanja informacij iz telematičnih sredstev za zadostitev informacijskih in vzgojnih potreb skupnosti; zato ponuja svojim vpisanim članom dostop do Medmrežja kot dodatnega informacijskega orodja v primerjavi s klasičnimi raziskovalnimi metodami. Medmrežje je vir, ki ga moramo uporabljati dosledno z nalogami in osnovnimi cilji same knjižnice in sicer kot vir podatkov v raziskovalne namene, za študij, dokumentiranje in prosti čas.

Kakovost informacije

Odgovornost za informacije na spletnih straneh se tiče vsakega posameznega prijavitelja podatkov: uporabnik sam je dolžan kritično preverjati verodostojnost zabeleženih podatkov. Knjižnica nima nadzora nad viri, ki so razpoložljivi v omrežju, niti znanja o tistem, kar lahko Medmrežje omogoča, da se na njem pojavlja in je namenjeno javnosti; zaradi tega ne more biti odgovorna za razpoložljive vsebine.

Načini vstopa

Dostop je brezplačen in je dovoljen lastnikom izkaznice, ki omogoča izposojo. Uporabo Medmrežja je mogoče vnaprej rezervirati. Čas, ki ga je mogoče rezervirati gre od najmanj 30 minut do največ 1 zaporedne ure uporabe. V primeru razpoložljivosti prostih mest na računalnikih, sme uporabnik nadaljevati s pregledovanjem vsebin do konca urnika, ki je predviden za javnost. V primeru, da uporaba ni bila vnaprej rezervirana, je mogoče uporabljati to uslugo v časovnih presledkih med eno in drugo rezervacijo s strani drugih uporabnikov. Če se uporabnik, ki je rezerviral uporabo računalnika, ne javi v roku 10 minut od napovedanega urnika, se tisto mesto smatra kot prosto. Vsak uporabnik mora ob vstopu v medmrežne povezave izpolniti namenski knjižnični register, v katerem se zabeleži dan, uro in mesto uporabe. Knjižnično osebje sme v vsakem trenutku preverjati, ali uporabniki pravilno uporabljajo računalniške naprave.

Pomoč

Osebje knjižnice zagotavlja uporabnikom osnovno pomoč ob upoštevanju ostalih službenih dolžnosti. Pomoč pri uporabi strojev v medmrežni povezavi je potrebno vprašati v trenutku rezervacije.

Razpoložljive usluge

Pregledovanje WWW; prenos podatkov (download); tiskanje na papir; elektronska pošta pri dobaviteljih proste pošte; prepis podatkov se sme izvajati le na diskete, ki jih nudi knjižnica. Zaposleni v knjižnici imajo pravico, da zaradi službenih vzrokov prepovejo prepise in tiskanje gradiva, ki presegajo rezervirani čas za pregledovanje in uporabo računalniških povezav. Cena za tisk na papirju je 0,13 evra za vsako stran velikosti A4. Prepovedano je spreminjati, brisati ali poškodovati sestavo softwera in tudi hardwera na knjižničnih računalnikih.

Mladoletni uporabniki

Vpis med uporabnike te usluge je pogojen s podpisom enega izmed staršev ali njihovega namestnika. Osebje knjižnice ni dolžno slediti mladoletnikom pri uporabi Medmrežja; ta obveznost se prenese na starše ali njihove namestnike.