Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced search

BRANJE V ČITALNICI / POMOČ / DIDAKTIKA

Contatti

sede: via matteotti, 77
telefono: 0481/ 637165
e.mail: biblioteca@com-cormons.regione.fvg.it
sito web:  bibliogo.ccm.it

Branje v čitalnici in pregledovanje

Bralne službe so na razpolago za vse državljane ne glede na, ali so vpisani v službo za izposojanje knjig in listin, ali pa niso. V čitalnice je dovoljeno vstopati s knjigami in dokumentarnim gradivom v osebni lasti: v tem primeru mora vsak bralec pokazati takšno gradivo osebju knjižnice. Mogoče je uporabljati osebne prenosne računalnike, povezavo na električno omrežje pa brezplačno omogoča knjižnica. Mogoče je tudi vprašati za pomoč osebje knjižnice.

V čitalnicah pregledovanje gradiva ni omejeno. Za iskanje zaželenega gradiva obiskovalci lahko:

  • -    vprašajo za pomoč zaposleno osebje;
  • -    sami jemljejo knjige z odprtih polic;
  • -    pregledujejo elektronski katalog in katalog s kartončki;
  • -    prosijo za knjige zaposleno osebje pri pultu za informacije;

Pomoč in svetovanje

Osebje knjižnice je na razpolago vpisanih v sistem uslug za vse podatke o organizaciji raznih služb, o uporabi katalogov in o načinih, da se dokopljejo do iskanih podatkov. Knjižnica nudi splošno pomoč pri iskanju podatkov o katerikoli vsebini z usmerjanjem v uporabo dokumentacijskih virov, ki so prisotni v krajevni knjižnici ali usmerja v druge knjižnice in specializirane centre, na katere se uporabnik lahko obrne, da nadaljuje s svojo raziskavo; išče v drugih knjižnicah knjige in listine, ki jih uporabniki potrebujejo, in daje na razpolago svojo službo za medknjižnično izposojo; nudi bibliografske podatke in pomoč pri iskanju informacij na Medmrežju.

Knjižnična didaktika

Knjižnica nudi učiteljem krminskih šol svoje znanje za usmerjanje, pomoč in svetovanje s področja bibliografskega usposabljanja in želje po branju. V ta namen predlaga sklope vodenih obiskov z ogledi, ki so prilagojeni različnim starostnim stopnjam in upoštevajo potrebe, ki jih nakažejo učitelji sami.