Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced search

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA

prestito

Contatti

sede: via matteotti, 77
telefono: 0481/ 637165
e.mail: biblioteca@com-cormons.regione.fvg.it
sito web:  bibliogo.ccm.it

Kaj moram vedeti, če si želim izposoditi knjige in listine iz drugih knjižnic

Če se želimo vključiti v medknjižnično izposojo, moramo imeti izkaznico, ki jo izda katerakoli knjižnica, članica pokrajinskega knjižničnega sistema. Poleg tega so predvidene iste značilnosti, isti pogoji in globe, ki veljajo za krajevno izposojo ob spoštovanju veljavnega pravilnika o izposoji, ki ga je odobril Občinski svet.
Vsak bralec si sme brezplačno izposoditi v katerikoli knjižnici, članici pokrajinskega knjižničnega sistema, gradivo, s katerim razpolagajo druge knjižnice; potrebno je le izpolniti obrazec, ki ga najdemo na pultu, in gradivo dvignemo v knjižnici, od koder prošnja izvira. Gradivo bo na razpolago prosilca teden kasneje glede na predložitev prošnje. Menjava gradiva med knjižnicami poteka dvakrat na teden, ob sredah in petkih. Bralec sme vračati prejeto gradivo iz knjižnic pokrajinskega sistema v katerikoli knjižnici istega sistema, pod pogojem, da premore ustrezno računalniško tehnologijo.

Če je rok vračanja zapadel ali če je uporabnik izgubil ustrezen listek s podatki o izposoji, mora vrniti gradivo neposredno knjižnici, od koder gradivo izvira.

Uporabnik sme prositi za izposojo knjig in listin, ki so na razpolago v drugih knjižnicah, katerih kataloge je mogoče najti na Medmrežju na spletni strani Italijanskega knjižničnega združenja AIB. Za tovrstno storitev mora uporabnik plačati poštne stroške in spoštovati pogoje, ki jih postavljajo knjižnice, od koder gradivo prihaja.