Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced search

KRAJEVNA IZPOSOJA

Contatti

sede: via matteotti, 77
telefono: 0481/ 637165
e.mail: biblioteca@com-cormons.regione.fvg.it
sito web:  bibliogo.ccm.it

Kaj moram vedeti, če si želim izposoditi knjige in druge listine

Dostop do krajevne izposoje predvideva posedovanje izkaznice katerekoli knjižnice, članice knjižničnega sistema Goriške pokrajine. Izkaznica je osebna, brezplačna in velja za nedoločen čas. Nudi pravico do koriščenja možnosti izposoje v vseh knjižnicah pokrajinskega sistema, do izposoje in vračanja preko medknjižničnega sistema ter prejemanja reklamnega in informativnega gradiva, ki ga pripravlja Sistem.

Za prejem izkaznice je dovolj izpolniti obrazec za vpis v sistem uslug, v katerega nov član vpiše svoje osebne podatke in pooblasti knjižnico, da te iste podatke obdeluje ob spoštovanju veljavne zakonodaje, ki ureja vprašanje zasebnosti. Vpis mladoletnikov (pod 18. letom) je pogojen od podpisa enega izmed staršev ali osebe, ki ju nadomešča in je prebrala ustrezen pravilnik o izposoji.

Vsak bralec sme prositi knjižnico v brezplačno izposojo in po izpolnitvi ustreznega obrazca, ki ga najde na pultu:

  • do 5 knjig za obdobje 30 dni;
  • multimedialno gradivo (kasete za kasetofon, avdio zgoščenke, CD ROM, DVD, videokasete) in časopise (dnevnike, tednike, mesečnike...) za obdobje največ 10 dni.

Izposojo je mogoče podaljšati na osnovi prošnje, tudi telefonsko, pod pogojem, da ni nekdo drugi že rezerviral istega dela.
Bralec, ki vrne z zamudo izposojeno gradivo, mora plačati knjižnici naslednje zneske, kot to predvideva pravilnik o izposoji, ki ga je odobril Občinski svet s sklepom št. 104 z dne 26.11.2003:

  • 2,50 evrov za zamudo od 8. do 30. dne
  • 5,00 evrov za zamudo od 30. do 60. dne
  • 10,00 evrov za zamudo od 61. dne dalje za vsako listino.

V primerih zadržanja gradiva ali neplačila predvidenega zneska bo uporabnik izključen iz ponudbe storitev v celotnem pokrajinskem knjižničnem sistemu.