Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced search

Službe

Contatti

sede: via matteotti, 77
telefono: 0481/61451
e.mail: biblioteca@com-cormons.regione.fvg.it
sito web:  bibliogo.ccm.it

Kako deluje in katere usluge ponuja na sedežu in na daljavo

rminska knjižnica je temeljna javna knjižnica, ki je odprta vsem; glede svoje dejavnosti se sklicuje na načela, ki jih razglaša Manifest UNESCO za javne knjižnice, in teži za tem, da zagotavlja vsem državljanom čim večjo možnost dostopa do podatkov in kulture. Je del knjižničnega sistema Goriške pokrajine.

Usluge na sedežu

Krajevna izposoja. Medknjižnična izposoja. Branje in pregledovanje. Dostop v Medmrežje. Pomoč pri iskanju. Bibliografsko svetovanje in podpora pri delu vzgojiteljev ter učiteljev. Knjižnična didaktika.

Usluge na daljavo

  • Informacije po telefonu.
  • Rezervacije in podaljšanje izposoje.
  • Predlogi za nakup pisanih virov, ki še niso na razpolago.

Pobude

  • Konference.
  • Kulturne dejavnosti.
  • Predstavitve knjig.
  • Vodeni ogledi in spodbujevalne dejavnosti ter spodbujanje branja; sodelovanja z otroškimi vrtci, osnovnimi in srednjimi šolami. Bralne urice: srečanja z branjem na glas za najmlajše.