Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced search

Katalogi

CATALOGHI

Contatti

sede: via matteotti, 77
telefono: 0481/ 637165
e.mail: biblioteca@com-cormons.regione.fvg.it
sito web:  bibliogo.ccm.it

Poglejmo, kaj ima knjižnica na razpolago

Knjižnično premoženje zaobjema okrog 19.000 knjižnih enot, ki so v elektronskem katalogu od leta 1998. Ponuja se na odprtih policah, kjer so knjige na razpolago za neposreden ogled obiskovalcev po sistemu decimalne klasifikacije  Dewey. Razdeljeno je v splošni oddelek, krajevni oddelek, oddelek Zinco, oddelek za mladino, emeroteko s tekočim tiskom, avdiovizualni in multimedialni oddelek.
Različne podatkovne baze si je mogoče ogledati, kot sledi:

  • Krajevni elektronski katalog s pomočjo javnosti namenjenega računalnika nudi bibliografske podatke o sodobnih knjigah, avdiovizualnih sredstvih, elektronskih virih in periodičnega tiska ter sklada Zinco.
  • Katalog s kartončki, ki posreduje podatke o sodobnih knjigah, ki so izšle pred letom 1998. Ta katalog bo odpravljen, čim bo zaključena elektronska katalogizacija; obiskovalce zato vabimo, da se ga poslužujejo ob upoštevanju kronoloških omejitev.

Ostali katalogi:

Če knjižnica nima v lasti iskanih listin, je mogoče pogledati v kataloge drugih knjižnic, na katere se obračamo za knjižno gradivo ali dostavo dokumentov s pomočjo sistema medknjižničnega omrežja.

  • Kazalo Fusa: iskanje po skupnem elektronskem katalogu knjižnic, članic knjižničnega sistema Goriške pokrajine; iskanje je mogoče s pomočjo računalnikov, ki so na razpolago javnosti v sami knjižnici, ali na Medmrežju na spletni strani Tržiškega kulturnega konzorcija.
  • Kazalo SBN: iskanje on-line na skupnem katalogu knjižnic, članic vsedržavne knjižnične službe.
  • MAI – Meta OPAC Azalai Italiano: iskanje on-line v skupnem katalogu vseh knjižnic v Italiji.
  • Italijanski OPAC: podatki in dostop do posameznih in skupnih knjižničnih katalogov, ki so razpoložljivi na Medmrežju.

Posamezne in skupinske kataloge raznih knjižnic, ki so razpoložljivi na spletnih straneh, je mogoče pregledati na spletni strani Združenja italijanskih knjižnic – www.aib.it