Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced search

Krožna pot št. 8
Krožna pot št. 8

Krožna pot št. 8

Ko zapustimo Krmin, nadaljujemo pot po panoramski cesti (pot B4), nadaljujemo vzdolž Poti rdeče prsti, nato po poti sv. Ivana in se nato vrnemo v Krmin po poti imanovani Sottomonte.

Legenda
Legenda

Podobno kot prejšnja, tudi ta krožna pot vključuje traso po začetnem delu panoramske ceste (pot B4). Pred ovinkom krenemo po Poti rdeče prsti, ki je dobila svoje ime po rdečkasti barvi bljižnjih tal.

Pot, označena z oznako D7, prečka gozd in se priključi poti sv. Ivana (pot D8), po kateri se lahko spustimo do Bračana in nadaljujemo po poti imenovani Sottomonte med vinogradi do Krmina.