Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced search





Krožna pot št. 7

Krožna pot št. 7

Ko zapustimo Krmin, se ponovno vzpnemo po pobočju hriba Kvarin vse do urejenega parkirišča v bližini cerkve Svete Device Pomočnice. Krenemo nato po stezi ob potoku Smjerdar vse do križišča s potjo Limbrandt, kjer se lahko ponovno vzpnemo in se vrnemo na začetno točko.

Legenda
Legenda

Opis

To krožno pot sestavljajo odseki panoramske ceste (pot B4), poti ob potoku Smjerdar, ki nosi oznako D6 in pot Limbrandt z oznako D5. Ko zapustimo Krmin, se vzpnemo po panoramski cesti vse do urejenega parkirišča v bližini gradu in cerkve Svete Device Pomočnice. Če krenemo po poti D6, se spustimo do potoka Smjerdar. Le-ta teče v dolini, ki loči Krminsko goro od hriba Magober. Območje se je preoblikovalo z izpiranjem meteorološke vode in je v celoti poraščeno z gozdom. Poleg hrasta in kostanja, najdemo tukaj tudi javor, brezo, jesen, gaber in seveda akacijo (Robinia pseudoacacia).

Ko prehodimo gozd, ki je med drugim tudi dobro opremljen z lovskimi prežami, in prečkamo potok – kar je v deževnem obdobju nekoliko težje, pridemo do razpotja. Na tej točki lahko nadaljujemo pot do vznožja Krminske gore (pot B1) v bližini Ca delle Vallate, se spustimo do Bračana in se nato vrnemo v Krmin, ali pa se vzpnemo navzgor po poti Limbrandt (pot D5).

Potem, ko smo prehodili precej strm vzpon, se gozd konča in pred nami se odpre čudovit pogled na vinograde. V kratkem času dosežemo cesto in restavracijo Monte Quarin, nekaj  korakov oddaljene od točke, kjer smo začeli našo pot.