Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced search

Krožna pot št. 4

Krožna pot št. 4

Krožna pot na območju naselja Montona: Z državne ceste št. 409 v bližini naselja Subida, se vzpnemo po vzhodnem pobočju Krminske gore do cerkve Svete Device Pomočnice, do ruševin gradu in proti vrhu hriba. 

Legenda
Legenda

Opis

Tudi ta pot vodi do vrha Krminske gore. Pot se začne na državni cesti št. 409 v bližini naselja Subida in prečka naselje Montona na vzhodnem pobočju hriba. Vzpenjamo se med terasastimi vinogradi in gozdom, kjer drevesa kostanja postopoma prepuščajo prostor mogočnim hrastom. Od časa do časa nam pogled uide: pobočje Krminske gore se kaže v vedno novih oblikah. Sestavljajo ga vinogradi in bujno rastje, polja na ravnini Prevale ter briški relief poln vasic, nad katerimi vladajo mogočni zvoniki.

Skoraj pod vrhom se asfaltirani cesti priključita najprej steza na Magober (pot D1), ki vodi skozi gozd do plešivskega parka, in za njo steza do Cret Paradis (pot D2), ki se spušča strmo navzdol proti Krminu. Na koncu je kos makadamske poti, ki pelje do cerkve Svete Device Pomočnice in do grajskih ruševin. Pogled je tokrat povsem spremenjen.