Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced search

Krožna pot št. 10

Krožna pot št. 10

S Trga 24. maja se vzpnemo vse do ostankov gradu. Vrnemo se po zadnjem odseku ceste, ki pelje skozi Montono, kjer se spustimo po poti Cret Paradis, vse do Ulice Nazario Sauro.

Legenda
Legenda

Opis

Pri gradu, ki je bil porušen leta 1514 na željo Habsburžanov,  se lahko še naprej vzpnemo po poti Porton Ros (pot D3), ki ponovno ponuja traso nekdanje stare ceste. Pot začnemo na Trgu 24. maja, na katerem so avgusta 1989 odkrili ostanke hiše goriškega grofa, ki izhaja iz leta 1255. Ko pridemo do steze, tlakovane z rečnimi kamni - z enakimi, kot so tlakovane tudi najstarejše krminske ulice in površine pred cerkvami, se povzpnemo navzgor skozi vinograde, terasaste sadovnjake in gozdove, vse do cerkve Svete Device Pomočnice. Izpred nje lahko nadaljujemo našo pot proti ostalinam gradu, ki je bil dolga leta predmet spora med oglejskimi patriarhi in goriškimi grofi. Vrnemo se po zadnjem odseku panoramske ceste skozi Montono(pot B5).

Po krajšem vzponu pridemo do vinograda, ob katerem je nameščenih nekaj čebeljih panjev. Tabla prepoveduje nadlegovanje čebel. Na nasprotni strani se strmo spušča v dolino pot Cret Paradis (pot D2). V bližni poti, nad potjo Bernadelli, se nahaja kraj, ki je bil v rimskem obdobju posvečen vodnim vilam. Dostop do tega mesta sedaj ni več mogoč. Nedaleč stran, med cerkvijo Svete Device Pomočnice in Subido, stoji cerkev sv. Mavra. Osrednji del njenega pročelja se zlije v zvonico, madtem ko se stranice, na katerih se nahaja tudi okno iz sedemnajstega stoletja, zaključijo s strešino. Na krilih cerkve se odpirata še dve okni iz 17. stoletja. Enaki sta, s šilsatim lokom. Pravokoten portal odpira pot v notranjost cerkve, v edino dvorano in prezbiterij z obokastim stropom.

Nad vhodom v cerkev lahko vidimo grb družine Del Mestri, postavljen v spomin na njeno finančno pomoč pri prenovi tega objekta, ki ga časovno lahko umestimo v obdobje med 14. in 15. stoletjem. Luca Del Mestri pa je zaslužen za izgradnjo cerkve Svete Device Pomočnice na Krminski gori, saj je bila ta cerkev zgrajena na njegovo željo v prvi polovici 17. stoletja.

Pot Cret Paradis vodi do Ulice Nazario Sauro. Če želimo, lahko od te točke prehodimo središče Krmina in pridemo preko Ulice della Cancelleria Vecchia, do utrjene hiše Neuhaus.