Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced searchVi ste tu: Home page > Ozemlje > Kraji > Naselje Jasih


Naselje Jasih

immagine Giassico

Naselje Jasih, za katerega so za furlansko ime poznane številne inačice: Insic, Assic Iassic, ima star izvor, verjetno kar iz obdobja Langobardov. Sedaj je značilno podeželsko središče z domačijami, ki zaobjemajo tudi kmečka gospodarska poslopja in velika zaprta dvorišča. Vse stavbe so nameščene okrog trga, ki je že od 19. stoletja dalje ostal povsem nespremenjen. Na cesto, ki pelje v središče naselja, se ponuja pogledu strnjen četverokotnik Palače Manzano.V njej se je rodil Francesco Manzano, pisec Furlanskih letopisov. Cerkev sv. Štefana izpred 13. stoletja ima en sam prostor in kvadraten prezbiterij. Na pročelju izstopa portal z ostrim lokom, zgrajen iz opečnih elementov. Cerkev so preurejali predvsem v 17. stoletju. Tedaj so preoblikovali prezbiterij in nov zvonik je nadomestil starejšega, ki se je dvigal nad pročeljem.

V notranjosti cerkve stoji zelo enostaven, a prav zaradi tega lep kropilnik (1530) za krstitev otrok, spominja pa na tistega v cerkvi sv. Lovrenca v Bračanu. Oltarno sliko iz leta 1638 je izdelal Videnčan Fulvio Griffoni: upodablja Devico Marijo z Jezusom ter svetnike Štefana, Karla in Frančiška.