Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced searchVi ste tu: Home page > Ozemlje > Kraji > Bračan na kratko


Bračan na kratko

paesaggio di Brazzano

»... Na sedanjem griču sv. Jurija je torej v tistem obdobju stal grad, ki je za časa Langobardov gotovo sodil v sistem vojaških utrdb. Leta 1093 je oglejski Patriarh Vodalrih prepustil bračansko faro s kapelicami in podružničnimi cerkvami vključno z desetino, četrtimi deli dajatev in vsemi ostalimi pravicami, ki so sodile zraven, vključno s cerkvijo sv. Ivana, samostanu v Rožacu. Na ta način je bila hkrati nakazana ločitev od Krmina, ki bo kasneje potrjena v pogodbi med Avstrijo in Benetkami v 18. stoletju. V bračanskem gradu je živela v 12. in 13. stoletju rodbina Jonama, ki je izumrla leta 1292. Uničiti ga je dal goriški grof Majnhard, kasneje pa ga niso nikoli več obnovili. Po mnogih desetletjih od njegovega rušenja so se, na primer leta 1313, Čedajci uprli obnovi gradu, za kar se je zavzemal g. Francesco pok. Nikolaja. Sedanja cerkvica sv. Jurija z dragocenim lesenim oltarjem, ki ga je izdelal nek Ridolfi, izvira torej po vsej verjetnosti iz nekdanje grajske kapele. Po izgradnji župnijske cerkve sv. Lovrenca se je tudi pokopališče preselilo v njeno neposredno bližino.

(Cormons immagini e cronache del vecchio confine, besedilo: Hans Kitzmüller).