Palazzo Locatelli - Piazza XXIV Maggio, 22 - Tel 0481.637111, Fax 0481.637112


Search & Find

Quick search

advanced search

Medejski grič – Bornjan

il colle di Medea Borgnano

Medejski grič – Bornjan je postal pred kratkim Občinski park; vreden je ogleda zaradi sestave njegovih kamenin, zaradi flore, favne in zgodovine. Njegov obseg je sicer skromen, saj meri v dolžino 2,5 km in v širino 1 km; najvišja točka doseže 130 m nad morsko gladino. Njegova geološka sestava in značilnosti so enake kraškim. Severna stran, na kateri je veliko »rdeče prsti«, je precej poraščena z rastlinjem, na jugovzhodu pa srečamo številne zareze, doline in jame, manj je rastlinja, čeprav se je v teh zadnjih nekaj letih precej zgostilo. Prve geološke novice s tega območja se nanašajo na fosile in izvirajo iz leta 1845. Ena izmed vrst »Sphaerulites«, ki so jo našli na griču, so jo poimenovali po samem kraju »medeensis«. Grič sta proučevala tudi Ardito Desio in Bruno Martinis, podatki pa, ki jih vsebuje poročilo o geološki sestavi Medejskega griča, so bili v glavnem zbrani leta 1925 med nekaterimi ogledi, ki jih je opravil prof. Desio med enim izmed njegovih obiskov v rodnem mestu Palmanovi. Za geologijo te vzpetine so se zanimali tudi Taramelli, Pirona, Marinelli, avstrijski geolog Stache in Kwai-Cnuing-Pon, kitajski raziskovalec iz Nankina.
V zvezi z glavnimi območji, na katere se deli medejski grič, je mogoče našteti najmanj naslednjih enajst ledinskih imen: Clapigna – izvira iz besede 'clap' predromanskega izvora in pomeni kamen. Zaobjema celotno jugozahodno pobočje, ki je najbolj kamnito in pusto. Culm da mont – izvira iz furlanščine in se nanaša na greben. Luc di Cusit – ruševine hiše, ki je gotovo pripadala kakšnemu domačinu po priimku Cucit. Riva Grande – strm vzpon, ki se dviga na jugovzhodni strani griča v bližini najdišča iz začetka železne dobe. Ronc - izvira iz latinskega 'runcare' , kar pomeni redčiti gozd, kraj, kjer poteka velika sečnja lesa. Sant'Antoni – zemljišča okrog cerkvice sv. Antona. Sot Sant'Antoni – severno od cerkvice, kjer se nahaja nekropola prebivalcev naselbine, ki so jo odkrili pri Riva Granda. Tal Bosc – v gozdu na severozahodnem predelu Medejskega griča. La Val – dolina, majhna dolina, ki leži v smeri Bornjana. Santa Fosca – tako se imenuje po istoimenski cerkvici, posvečeni navedeni svetnici. Pesenalt – iz furlanskega busate, vdolbina, dolina. (Povzeto iz »Sinfonia di colline« iz publikacije Quaderno del Monte Quarin št. 3; besedilo: Aldo Gallas).